On Üçüncü Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu

2-5 Mayıs 2024 Hilton Dalaman, Muğla

Dokuzuncu Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 08-10 Mart 2024, Şanlıurfa

Sekizinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 17-19 Mart 2023, Ankara

R Programlama Dili Kursu

Double Tree by Hilton Tuzla, 3-4 Mart 2023, İstanbul

Multipl Sklerozda Güncel B Hücresi Temelli Tedaviler

Çevirimiçi Toplantı, 20 Şubat 2023 Saat: 19:00-21:00

Multipl Sklerozda Kognitif ve Davranışsal Bulguların Tedavisi

Çevirimiçi Toplantı, 23 Ocak 2023 Saat: 19:00-21:00

Yedinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 9-11 Eylül 2022, Diyarbakır

Multipl Skleroz Tedavisinde Translasyonel Yaklaşımlar

Çevirimiçi Toplantı, 02 Eylül 2022 Saat: 19:00-21:00

Agresif Seyirli Multipl Skleroz Hastalarında Kognitif Rehabilitasyon ve Yeni Biyobelirteçler

Çevirimiçi Toplantı, 30 Mayıs 2022 Saat: 19:30-21:30

Zor Vakalar Uzman Okulu

Büyükada Princess Hotel, 27 Mayıs 2022 Saat: 13:30-17:30

İstanbul Nöroimmünoloji Paneli – 1

Kalyon Otel, 15 Nisan 2022 Saat 18:00-20:00

Multipl Sklerozda Biyobelirteç ve Tedavi Çalışmalarında Hayvan Modelleri

Çevirimiçi Toplantı, 28 Aralık 2021 Saat: 20:00-22:00

Zor Vakalar Uzman Okulu

Çankaya Otel Büyükada, 17 Aralık 2021 Saat: 13:30-17:30

Benign Multipl Skleroz

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Toplantı Salonu, 15 Aralık 2021

Altıncı Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 10-12 Aralık 2021, Kayseri

Multipl Sklerozda Nöropsikolojik Testler ve Tedavi

Çevirimiçi Toplantı, 25 Kasım 2021 Saat: 20:00-22:00

Multipl Skleroz ve B Lenfositleri

Çevirimiçi Zoom Toplantısı, 28 Mayıs 2021

Beşinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 6-8 Mart 2020, Van

Multipl Sklerozda Yüksek Hastalık Aktivitesi Toplantısı

30 Aralık 2019 SBÜ Haydarpaşa Numune Hastanesi Toplantı Salonu

Asistanlar için Genel Nöroloji

27-28 Eylül 2019 Point Hotel Barbaros, İstanbul

Multipl Sklerozda Güncel Tedaviler

21 Haziran 2019 Kadıköy Hilton Double Tree Oteli, İstanbul

Klinisyenler için Nöroimmünolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri Kursu

22-23 Mart 2019, İstanbul

Dördüncü Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 8-11 Mart 2019, Konya

Üçüncü Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 9-11 Şubat 2018, Elazığ

Asistanlar için Miyelin Hastalıkları Toplantısı

3 Kasım 2017, Taksim, İstanbul

Birinci Deneysel Sinirbilim Yöntemleri Kursu

3-25 Nisan 2017, İstanbul

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. MS Hasta Okulu Toplantısı

24 Mayıs 2017, İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi 15. Multipl Skleroz Okulu

16 Mayıs 2017, Çapa İstanbul

İkinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 17-19 Mart 2017, Eskişehir

Asistanlar için Multipl Skleroz Toplantısı

2 Eylül 2016, İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi 14. Multipl Skleroz Okulu

12 Mayıs 2016, Çapa İstanbul

Birinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları” 26-27 Mart 2016, Sapanca

Sekizinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 17-19 Mart 2023, Şanlıurfa

Yedinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 9-11 Eylül 2022, Diyarbakır

Multipl Skleroz Tedavisinde Translasyonel Yaklaşımlar

Çevirimiçi Toplantı, 02 Eylül 2022 Saat: 19:00-21:00

Agresif Seyirli Multipl Skleroz Hastalarında Kognitif Rehabilitasyon ve Yeni Biyobelirteçler

Çevirimiçi Toplantı, 30 Mayıs 2022 Saat: 19:30-21:30

Zor Vakalar Uzman Okulu

Büyükada Princess Hotel, 27 Mayıs 2022 Saat: 13:30-17:30

İstanbul Nöroimmünoloji Paneli – 1

Kalyon Otel, 15 Nisan 2022 Saat 18:00-20:00

Multipl Sklerozda Biyobelirteç ve Tedavi Çalışmalarında Hayvan Modelleri

Çevirimiçi Toplantı, 28 Aralık 2021 Saat: 20:00-22:00

Zor Vakalar Uzman Okulu

Çankaya Otel Büyükada, 17 Aralık 2021 Saat: 13:30-17:30

Benign Multipl Skleroz

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Toplantı Salonu, 15 Aralık 2021

Altıncı Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 10-12 Aralık 2021, Kayseri

Multipl Sklerozda Nöropsikolojik Testler ve Tedavi

Çevirimiçi Toplantı, 25 Kasım 2021 Saat: 20:00-22:00

Multipl Skleroz ve B Lenfositleri

Çevirimiçi Zoom Toplantısı, 28 Mayıs 2021

Beşinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 6-8 Mart 2020, Van

Multipl Sklerozda Yüksek Hastalık Aktivitesi Toplantısı

30 Aralık 2019 SBÜ Haydarpaşa Numune Hastanesi Toplantı Salonu

Asistanlar için Genel Nöroloji

27-28 Eylül 2019 Point Hotel Barbaros, İstanbul

Multipl Sklerozda Güncel Tedaviler

21 Haziran 2019 Kadıköy Hilton Double Tree Oteli, İstanbul

Klinisyenler için Nöroimmünolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri Kursu

22-23 Mart 2019, İstanbul

Dördüncü Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 8-11 Mart 2019, Konya

Üçüncü Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 9-11 Şubat 2018, Elazığ

Asistanlar için Miyelin Hastalıkları Toplantısı

3 Kasım 2017, Taksim, İstanbul

Birinci Deneysel Sinirbilim Yöntemleri Kursu

3-25 Nisan 2017, İstanbul

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. MS Hasta Okulu Toplantısı

24 Mayıs 2017, İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi 15. Multipl Skleroz Okulu

16 Mayıs 2017, Çapa İstanbul

İkinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları”, 17-19 Mart 2017, Eskişehir

Asistanlar için Multipl Skleroz Toplantısı

2 Eylül 2016, İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi 14. Multipl Skleroz Okulu

12 Mayıs 2016, Çapa İstanbul

Birinci Asistan Akademisi

“Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları” 26-27 Mart 2016, Sapanca