Agresif seyirli multipl skleroz hastalarında kognitif rehabilitasyon ve yeni biyobelirteçler

ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI, 30 MAYIS 2022

 

19:30-20:10 Agresif MS’de bilişsel testler ve kognitif rehabilitasyon
Erdil Arsoy

20:10-20:50 Agresif MS’de immün sistem ve yeni biyobelirteçler
Erdem Tüzün

20:50-21:30 Agresif seyirli bir olgu sunumu
Recai Türkoğlu

 

Toplantıya katılım için:

Samet Başar

[email protected]