Asistanlar için Multipl Skleroz Toplantısı 2 Eylül 2016, Kalyon Hotel, İstanbul’da düzenlenmiştir.