Çevirimiçi toplantı: 23 OCAK 2022

Moderatör: Recai TÜRKOĞLU

19:00-19:20 Kognitif Bulguları olan MS Hastalarında İmmünoloji

Erdem TÜZÜN

19:20-19:40 MS Hastalarında Kognitif Atak ve Değerlendirme

Erdil ARSOY

19:40-20:00 Psikiyatrik Komorbiditeli bir Multipl Skleroz Olgusu

Tuncay GÜNDÜZ

20:00-20:20 MS’de Kognitif Atak Tedavisi

Recai TÜRKOĞLU

20:20-20:40 Mortal seyirli bir NMDA Ensefaliti

İrem ÇETİNBAY ŞİŞMAN

TARTIŞMA

https://us06web.zoom.us/j/89937995410?pwd=RnFqRFVEbHRXaVVkR0V1dEFCRHhtUT09

Meeting ID: 899 3799 5410

Passcode: 878257