Asistanlar için Miyelin Hastalıkları toplantısı 3 Kasım 2017, Divan Hotel, Taksim, İstanbul’da yapılmıştır.