7. Asistan Akademisi

9-11 Eylül 2022

Divan Hotel, Diyarbakır

Değerlendirme sınavında derece yapan asistanlarımız

Birincilik ödülü: Dr. Abdullah Uyar Namık Kemal Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
İkincilik ödülü: Dr. Can Ulutaş S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
Üçüncülük ödülü: Dr. Doğukan Hazar Emre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Ana Bilim Dalı
Dördüncü ve beşincilik ödülü: Dr. Şükran İdil Köstem Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dr. Merve Eriş İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi