MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİNDE TRANSLASYONEL YAKLAŞIMLAR

ÇEVİRİMİÇİ TOPLANTI, 02 EYLÜL 2022

Moderatör: Erdem Tüzün

19:00-19:30 İmmünomodülatör tedavinin perisit sağkalımına etkisi  Canan Ulusoy

19:30-20:00 Agresif MS’de immün sistem ve yeni biyobelirteçler  Vuslat Yılmaz

20:00-20:20 Olgu Sunumu   Recai Türkoğlu

20:20-20:40 Olgu Sunumu   Tuncay Gündüz

Katılım bağlantısı:

https://us06web.zoom.us/j/84245194744?pwd=cWdiaDNvcGZwYzZ1RFBOSXEvSlE5UT09