İkinci Asistan Akademisi 17-19 Mart 2017 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ‘Merkezi Sinir Sisteminin İmmünolojik Hastalıkları’ işlenmiştir. Katılan tüm asistanlarımıza ve eğitimcilerimize çok teşekkür ederiz.