Nöroimmunoloji nedir?

Nöroimmunoloji bağışıklık sisteminin doğru şekilde çalışmaması nedeni ile ortaya çıkan beyin, omurilik, periferik sinir ve kas hastalıklarını araştıran bilimdir. Bu alanda özellikle nörologlar ve immünologlar çalışmalar yapmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin

Amacımız

Nöroimmunoloji Derneği Türkiye’de nöroimmünolojik çalışmaları ve bu çalışmaları yapan bilim insanlarını desteklemek, nöroimmunoloji hakkında bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu alanda standartları yükselmek amacı ile kurulmuştur.

Daha fazla bilgi edinin

Duyurular

Pandemi nedeni ile 2021 yılında İçişleri Bakanlığının genelgesi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Olağan Genel Kurul toplantımızı 18 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı kütüphanesinde saat 13:00-14:00 arasında gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurulumuz yeterli çoğunluk aranmaksızın 27 Ocak 2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Değerli katılımınız bizim için önemlidir.

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim ve denetim kurulu ibrası
  6. Tahmini bütçenin görüşülmesi
  7. Dilekler ve temenniler

 

Üyelik aidatlarını ödememeleri nedeni ile 13.2.2018 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda Derneğimiz ile ilişkisi kesilen üyelerimizin listesi

Üyelik aidatlarını ödememeleri nedeni ile 24.8.2017 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda Derneğimiz ile ilişkisi kesilen üyelerimizin listesi