Nöroimmunoloji nedir?

Nöroimmunoloji bağışıklık sisteminin doğru şekilde çalışmaması nedeni ile ortaya çıkan beyin, omurilik, periferik sinir ve kas hastalıklarını araştıran bilimdir. Bu alanda özellikle nörologlar ve immünologlar çalışmalar yapmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin

Amacımız

Nöroimmunoloji Derneği Türkiye’de nöroimmünolojik çalışmaları ve bu çalışmaları yapan bilim insanlarını desteklemek, nöroimmunoloji hakkında bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu alanda standartları yükselmek amacı ile kurulmuştur.

Daha fazla bilgi edinin

Duyurular

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde saat 10:00’da İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Kütüphanesinde gerçekleştirilecektir. Birinci toplantıda yeterli katılımın sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 1 Şubat 2019 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. Toplantının gündemi aşağıdaki şekilde olacaktır:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Yönetim ve denetim kurulu ibrası
  6. Tahmini bütçenin görüşülmesi
  7. Dilekler ve temenniler

Dördüncü Asistan Akademisi 8-11 Mart 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirilecektir. Program ve başvuru bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelik aidatlarını ödememeleri nedeni ile 13.2.2018 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda Derneğimiz ile ilişkisi kesilen üyelerimizin listesi

Üyelik aidatlarını ödememeleri nedeni ile 24.8.2017 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda Derneğimiz ile ilişkisi kesilen üyelerimizin listesi

9-11 Şubat 2018 tarihinde Elazığ’da Üçüncü Asistan Akademisi düzenlenmiştir. Toplantının ana konusu merkezi sinir sisteminin immünolojik hastalıkları olarak belirlenmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak’ta yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile 24 Ocak 2017’de toplanmıştır.

Düzenlediğimiz toplantılar

2018

Üçüncü Asistan Akademisi Elazığ 9-11 Şubat 2018

MS tedavisinde B ve T hücreleri İstanbul 29 Haziran 2018

2017

İkinci Asistan Akademisi Eskişehir 17-19 Mart 2017

Birinci Deneysel Sinirbilim Yöntemleri Kursu İstanbul 3-25 Nisan 2017

Çapa MS Hasta Okulu İstanbul 16 Mayıs 2017

Haydarpaşa Numune Hastanesi MS Hasta Okulu İstanbul 24 Mayıs 2017

Asistanlar için Miyelin Hastalıkları  İstanbul 3 Kasım 2017

2016

Birinci Asistan Akademisi Sapanca 17-19 Mart 2016

Asistanlar için Multipl Skleroz İstanbul 2 Eylül 2016